Advocaten

Johan Windels


Na zijn collegetijd aan het Sint Jozefsinstituut te Torhout, in de afdeling Latijn-Griekse, koos advocaat Johan Windels vol overtuiging voor de rechtenopleiding aan de Leuvense Universiteit. Hij studeerde af als licentiaat in de rechten op 19.06.1972; na een tussentijds diploma van baccalaureus in de wijsbegeerte aan de Leuvense Universiteit te hebben behaald.

Om zijn rechtenopleiding nog te verrijken vervolmaakte hij zich aan het Europacollege te Brugge, afdeling Europees Recht (8 juni 1973)

Vol verwachting schreef mst. Windels zich in aan de Brugse balie in september 1972, aanvankelijk als stagiair bij wijlen stafhouder Meester Paul Ducheyne, en naderhand vanaf 1975 op het tableau van de Orde van de Brugse Advocaten en dit ononderbroken tot op heden.

Tijdens die vele jaren advocatuur aan de balie had hij het voorrecht ook heel wat jonge stagiairs te mogen begeleiden. Eén daarvan is Meester Elke CASIER waarmee hij nu samen een advocatenpraktijk runt.

Naast het specifiek optreden als advocaat in een algemene rechtspraktijk was mst. Windels ook jarenlang faillissementscurator, waarbij hij veel ervaring opdeed in het insolventierecht.

Er werden ook nauwe contacten met de ondernemingswereld onderhouden als leraar sinds 1973 aan het toenmalige Vormingsinstituut West-Vlaanderen, thans Syntra West, en dit ononderbroken tot op heden.

Naast deze strikt professionele engagementen stond Johan Windels in al die tijd ook open voor sociale, culturele en sportieve uitdagingen, met als hoogtepunt 20 jaar voorzitterschap Rembert Volleybalclub in ere-divisie.

Samen met Elke CASIER is Johan WINDELS nog altijd dagdagelijks enthousiast bezig met de gezamenlijke “algemene rechtspraktijk” met bijzondere aandacht voor het familiaal recht, het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, en het algemeen contractenrecht met bouwrecht als specialisatie.

advocaat@windels-casier.be


Elke CasierAls afgestudeerd Maatschappelijk Assistent is Elke aan haar rechtenstudies begonnen.  In 2004 is zij met onderscheiding afgestudeerd & schreef zich in als advocaat bij de Brugse balie.

Vandaag is ze actief in heel wat rechtgebieden en specialiseert ze zich in familierecht.


Net als mst. Windels doceerde Elke Casier “Recht & Wetgeving” aan Syntra West tussen 2004 en 2017.

Thans volgt mst. Casier de basisopleiding bemiddeling en in het voorjaar van 2018 zal zij zich vervolmaken als “bemiddelaar in familiezaken”. Daarmee hoopt zij, waar dit mogelijk blijkt, om cliënten zonder pijnlijke procedures voor de rechtbank een oplossing te bieden bij conflicten.advocaat@windels-casier.be